Scroll or use arrow keys to navigate the site

Obchodné podmienky

Katarina Gašparovič Photography

IČO: 50489895

Sídlo firmy: Pri Greftoch 8, 900 31 Stupava

Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Malacky

Nie som platca DPH.

Tieto obchodné podmienky sa riadia Zákonom c.513/1991 Zb.

Objednávkou klient potvrdzuje prijatie týchto Obchodných podmienok, ich porozumenie a súhlas s nimi.

Objednanie

Objednať sa na fotenie je možné cez Bookio – https://services.bookio.com/katarina-gasparovic-photography/widget , termín je záväzný po potvrdení rezervácie, o čom bude klient oboznámený mailom. Ak sa klient nedostaví na fotenie včas a bez ospravedlnenia nepríde do 15 min od dohodnutého termínu, fotograf má právo fotenie zrušiť a ak bola za fotenie zaplatená záloha, tá prepadá.

Spracovanie fotografií

Po nafotení obdrží klient do 5 pracovných dní svoju klientsku galériu, kde sú fotografie, ktoré sú v nízkom rozlíšení a ktoré prešli základným triedením. Podľa autorského Zákona č. 185/2015 Z. z. nie je bez súhlasu fotografa ako autora daného diela dovolené tieto náhľady akokoľvek upravovať a verejne prezentovať a slúžia iba pre klientovu osobnú potrebu a k následnému výberu fotografií.

Výber fotografií

Klient si z náhľadov vyberá fotografie k ďalšej úprave. Objednanie fotografií k retuši a k tlači je záväzné. Ak sa klient vzdá tlačených fotografií v rámci zvoleného balíčka, nedochádza k úprave ceny balíčka. Neupravené zábery neposkytujem!

Cena za služby

Ceny za fotografie sú zverejnené v sekcii Cenník na stránke fotografa. Po výbere fotografií obdrží klient faktúru, ktorá je splatná do 3 dní, výhradne prevodom na účet. Za rezerváciu niektorých fotení požaduje fotograf zaplatenie zálohy vopred, tá je nevratná, pri vážnom dôvode zrušenia termínu je možné ju presunúť na iné fotenie.

Úprava fotografií

U fotografií sa v rámci ceny realizujú tieto úpravy: orezanie, vyváženie expozície, kontrast, jas, kolorovanie, odstránenie momentálnych nedokonalostí, ako sú vyrážky, malé modriny, škrabance. Väčšia a výraznejšia retuš- výmena hláv, zväčšovanie či zmenšovanie telesných partií, dorábanie zubov, vlasov atď, úprava trčiacich ramienok, odstránenie tetovaní a tetovačiek atď je predmetom dohody a je spoplatnené nad rámec balíka služieb- 7 Eur za každú retušovanú fotografiu. 

Reklamácie

Nespokojnosť s vlastným vzhľadom a nesúhlas s fotografickým štýlom a autorským poňatím fotografa nie je dôvodom k reklamácii objednávky. Reklamácia tlačených produktov je možná len na základe viditeľnej tlačovej chyby- škriabance, pruhy či iné viditelné poškodenia.

Dodanie fotografií

Štandardná doba dodania upravených fotografií je cca 5 týždňov od nabehnutia platby na účet fotografa. Táto doba dodania platí iba pri výbere fotografií do 7 dní od zaslania náhľadov. Ak klient pošle svoj výber po tomto termíne, fotograf si vyhradzuje právo posunúť dobu dodania. Dodanie sa uskutoční podľa výberu klienta- osobne v Stupave, alebo poštou, kedy sa účtuje poštovné a balné podľa Cenníka zverejneného na stránke.

Archivácia fotografií

Neupravené fotografie archivujem 6 mesiacov, do tejto doby je možné vybrať si fotky aj dodatočne. Po 6 mesiacoch budú zmazané. Upravené fotografie archivujem 12 mesiacov.

Autorské právo

Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografa a nesmú byť použité na komerčné účely, propagáciu alebo predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora. Fotografované osoby môžu fotografie používať ľubovoľne pre svoju nekomerčnú osobnú prezentáciu.

Vlastnícke právo

Vlastníkom diela, a to do okamihu jeho odovzdania, je fotograf. Odovzdaním diela klient nadobúda vlastnícke právo k dielu. Fotograf dáva klientovi bezplatne povolenie na zverejnenie a užívanie diela. Klient nesmie dielo upravovať tak, aby zmenilo svoj vzhľad.

Pôsobím v Stupave, Bratislave a okolí. Ak máte záujem o termín fotenia alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať

Kontakt

Tel. 0908 731 525
www.katarinagasparovicova.com
info@katarinagasparovicova.com

Kontaktný formulár

*

*

*Copyrighted Image

Follow by Email
Instagram